Oddziaływania religijne w resocjalizacji penitencjarnej to forma pracy sprzyjającej przemianie duchowej osób odbywajacych karę pozbawienia wolności oraz odbudowywaniu ich więzi ze społeczeństwem, a szczególnie z rodziną.

W dniach 3-5 września w Poznaniu odbyła sie XV Konferencja Misji Więziennej Kościoła Zielonoświatkowego, adresowana min. do osób , które w przeszłości przebywały w zakładach karnych, a którym dzięki własnej przemianie duchowej jakiej doświadczyli udało się całkowicie odmienić swoje życie. Uczestnicy spotkania mieli okazje poznać świadectwa byłych osadzonych , którzy dziś cieszą się życiem w społeczeństwie. Wielu z nich aktywnie działa pomagając osobom wychodzącym z więzień.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni również przedstawiciele Służby Więziennej, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali szczególne znaczenie duszpasterstwa jako elementu podejmowanej działalności penitencjarnej oraz roli katechezy i duchowego wsparcia w resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Naszą jednostkę reprezentował wychowawca działu penitencjarnego mł. chor. Bartosz Antoniewicz, który na ręce organizatorów przekazał symboliczne, wykonane przez skazanych w ramach terapii zajęciowej gadżety z drewna. Stanowiły one upominki dla wszystkich uczestników spotkania.

Tekst: mjr Danuta Zielińska