#przebudowa_węzła_kolejowego
🚂 PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały umowę na opracowanie dokumentacji kompleksowej modernizacji stacji Krzyż w Krzyżu Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Obiekt zostanie dostosowany do standardu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.
🔶Stacja Krzyż w Krzyżu Wielkopolskim jest ważnym węzłem przesiadkowym!
🔸Codziennie obsługuje około 60 pociągów
Przebudowane będą perony, tory oraz dojścia do stacji.