Publikujemy harmonogram wywozu odpadów dla gminy Krzyż Wielkopolski świadczony przez PRGOK

Odpady komunalne

Segregowane – plastik, makulatora, szkło

Segregowane – biodegradalne 

Informacje pochodzą ze strony prgok.pl