Azyl Braci Skrzydlatych to nazwa projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim w ramach ogólnopolskiego projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Celem naszych działań jest stworzenie przy obu budynkach szkoły miejsc przyjaznych ptakom i owadom zapylającym.

Działania projektowe rozpoczęto od spotkania z panią Aliną Chabowską, pracownikiem Nadleśnictwa Krzyż, która przekazała uczestnikom spotkania niezbędną wiedzę na temat niesienia pomocy ptakom osiadłym w mieście.

W parku szkolnym przy ul. Sienkiewicza członkowie grupy projektowej wraz z opiekunami zawiesili budki lęgowe dla ptaków (głównie dla sikorek, mazurków i wróbli) oraz zasadzili jarzębinę, krzewy aronii, berberysów, dzikiej róży i czarnego bzu. W przyszłości ich gałęzie staną się naturalnym miejscem gniazdowania, a owoce stanowić będą pożywienie dla ptaków.

Przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego posadzono lubiane przez pszczoły jeżówki, przetaczniki, trojeść bulwiastą oraz budleje, których kwiaty będą wabiły motyle. Uczniowie zaimpregnowali ławeczki oraz grządkę podwyższoną, i rozsadnik, by w najbliższych dniach zasiać w niej rośliny łąkowe, a w rozsadniku kwiaty dwuletnie.   Jednym z ostatnich naszych działań będzie samodzielne przygotowanie i zawieszenie poideł oraz domków dla owadów zapylających.  Pragniemy by miejsca te stały się prawdziwym azylem dla skrzydlatych stworzeń.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu jest również edukacja dzieci i młodzieży, dlatego przeprowadzono lekcje przybliżające przesłanie papieża Franciszka zawarte w encyklice “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” oraz ogłoszono szkolne konkursy na temat wkładu uczniów w ochronę środowiska.

Mamy nadzieje, że realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy bytowania ptaków i owadów pożytecznych w naszym mieście, jak i do zwiększenia wrażliwości uczniów na otaczają nas przyrodę.

Koordynatorzy projektu:
Katarzyna Brzezińska, Aleksandra Helak-Graś, Anna Tejchman.

Powiązane treści