Modernizacja Dworca PKP w Krzyżu Wielkopolskim
(rozmowę przeprowadził Wojciech Wysopal)

🔸 Jak zapewne widać Dworzec Stacji PKP w Krzyżu Wielkopolskim zmienia się na naszych oczach. W planach do zrobienia jest wiele, ale my zadaliśmy pytania dotyczące budowy wind, tunelu i domniemanych odkryć archeologicznych. Na nasze pytania odpowiedziała pani Marta Brukarczyk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

🔹 Na stacji Krzyż budowane są 4 windy przy istniejącej kładce nad torami z dostosowaniem do obecnych peronów. Budowa wind zostanie zakończona w bieżącym roku, a prowadzone prace nie wpływają na ruch pociągów.

🔸 W ramach następnej perspektywy unijnej przewidzianej na lata 2021-2027, przewiduje się budowę tunelu, zlokalizowanego w miejscu nieczynnego przejścia podziemnego, prowadzącego również z terenów miasta na perony. Nowy tunel zostanie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Podziemne przejście zostanie zabezpieczone przed zalewaniem poprzez zastosowanie odwodnienia czy też wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Szczegółowe rozwiązania znane będą na etapie opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej.
Realizacja projektu możliwa będzie w przypadku zapewnienia źródła finansowania dla prac projektowych a także prac budowlanych.

🔹 Podczas prac nie stwierdzono żadnych odkryć archeologicznych.