W tym odcinku przedstawiamy dwoje naszych kandydatów Annę Miszkiewicz i Wojciecha Wysopala. Powiemy sobie również o ścieżce rowerowej z Krzyża do Żelichowa. Jednak sama budowa to długotrwały proces, który wymaga licznych dokumentacji w przygotowań.

Skąd pozyskać środki? Jakie warunki należy spełnić i jakie są perspektywy, w tym temacie rozmawialiśmy z kandydatką na Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego Martą Kubiak.

Dużo mówią w ostatnim czasie kandydaci na Burmistrza Krzyża Wlkp. o budowie ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Krzyż Wlkp.– Huta – Kuźnica Żel -Żelichowo. Prześcigają się w kwestiach dotyczących inwestycji, która wg ich opinii może być sfinansowana ze środków zewnętrznych, które jak twierdzą, wiedzą jak pozyskać. Pytanie, czy to prawda?
 
Jak wiadomo, aby pozyskać jakiekolwiek środki zewnętrzne gmina powinna posiadać szereg niezbędnych dokumentów. Jednym z niezbędnych, który wynika z zapisów FEW czyli WRPO, kiedy chodzi o finansowe wsparcie dotyczące ścieżek rowerowych jest Gminny Plan Mobilności.
 
Planowanie mobilności miejskiej daje szereg korzyści, takich jak poprawa jakości życia mieszkańców, możliwości rozwoju gospodarczego, zwiększenie dostępności transportu i przyczynianie się do osiągnięcia celów klimatycznych oraz środowiskowych. Zrównoważona mobilność miejska jest jednym z głównych celów realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury krajowej polityki transportowej. Wyzwania, takie jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu czy spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w miastach są niezbędne, a wzrost wykorzystania roweru w realizacji codziennych podróży, jak również podróży pieszych, to bardzo istotne cele jakie gmina powinna osiągnąć.
 
Najważniejszymi dokumentami kształtującymi lokalną politykę mobilności są: strategia rozwoju miasta, budżet i wieloletnia prognoza finansowa, plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz strategia rozwoju elektromobilności.

Kluczowym dokumentem definiującym kierunki rozwoju miasta jest strategia. Tym samym ma ona charakter nadrzędny względem planu zrównoważonej mobilności miejskiej, który powinien być jej dokumentem wykonawczym. Być może warto, aby obecni kandydaci pokłonili się nad uchwaloną strategią gminy Krzyż Wielkopolski, która jest podstawowym dokumentem, który może przyczynić się do pozyskania środków zewnętrznych a ze względu na tryb konkursu, jeśli strategia jest źle napisana lub posiada liczne braki może wykluczyć zasadność przyznania środków zewnętrznych dla Gminy Krzyż Wlkp. 

Ponadto obecna kampania wyborcza może okazać się cennym źródłem opinii kandydatów i mieszkańców co do jakości sporządzonego dokumentu, a nawet jej ulepszenia.   Jako redakcja pozwoliliśmy sobie zweryfikować informacje dotyczące trwających programów na budowę ścieżek rowerowych. Ustaliliśmy, że obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski oraz portal Fundusze Europejskie nie prowadzą  naborów wniosków na budowę  ścieżek rowerowych.

W kierunku ścieżki rowerowej istnieje działanie kiedy ścieżka rowerowa jest dodatkiem, ale wymaga ona w pierwszej kolejności dofinansowania do przebudowy dróg i wtedy ścieżkę rowerową można dodatkowo wykonać. No cóż, wcześniejsze lata wskazują na to, że zostaliśmy daleko z tyłu za swoimi sąsiadami w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych i pozostaje Naszej gminie czekać na rozdanie środków z KPO. 

Rozmawiając z aktualnymi parlamentarzystami dowiedziałam się, że Krajowy Plan Odbudowy pozwoli uzyskać odpowiednie wsparcie finansowe na wykonanie przedmiotowej ścieżki rowerowej, dlatego już teraz warto przeanalizować, jakie dokumenty posiada nasza gmina, a nad jeszcze jakimi należy popracować. Nie wystarczy mówić, że się złoży wniosek o wsparcie finansowe w danym konkursie na dane zadanie, lecz należy jeszcze wiedzieć, co w tym konkursie jest istotne aby te środki otrzymać. Jak sama nazwa mówi jest to konkurs a więc wygrywają najlepsze dokumenty!!!

– Marta Kubiak wraz z zespołem Czas na zmiany