8 stycznia br. w Miałach, w sercu Puszczy Noteckiej, przed pomnikiem upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich, przedstawiciele lokalnej społeczności oddali cześć minionym pokoleniom Wielkopolan, którzy w latach 1918–1920 z wielkim poświęceniem walczyli o powrót swej „małej Ojczyzny” w granice Rzeczypospolitej. Było to bezpośrednie nawiązanie do 102. rocznicy zdobycia Miałów przez drużynę powstańczą  z Wronek i 101. rocznicy włączenia południowo-zachodniej Wieleńszczyzny do odrodzonego państwa polskiego (po wejściu w życie traktatu wersalskiego).

W skromnej uroczystości, na której wymiar wpłynęły ograniczenia związane ze zwalczaniem pandemii, wzięli udział: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach Anna Paniączyk, dyrektorzy – seniorzy Mieczysław Hudziński (wraz z małżonką Wandą) i Jan Pawełczyk, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu Przemysław Grześkowiak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu (i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach) Marek Doczekalski, Sołtys wsi Miały Henryk Korpys, przedstawicielki Rady Rodziców: Olga Nowicka i Weronika Haufa – Dworzyńska, nauczycielki Joanna Ignaszak, Marzena Piechowiak i Magdalena Słabig, pracownice obsługi Zofia Gogołek i Dorota Kapczyńska, a także prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 Arkadiusz Słabig. Po odczytaniu Apelu Pamięci przywołującego postaci przeszło pięćdziesięciu mieszkańców Miałów, Mężyka i Białej, którzy służyli w ochotniczych drużynach powstańczych i regularnych oddziałach Armii Wielkopolskiej, złożono symboliczne wiązanki przed pomnikiem, którym opiekuje się miejscowa szkoła podstawowa, nosząca zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich. Uroczyste spotkanie zakończyło się krótką dyskusją na temat pielęgnowania tradycji patriotycznych w Miałach i planów propagowania edukacji regionalnej w Gminie Wieleń.

– Arkadiusz Słabig