W minionym tygodniu strażacy z terenu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego interweniowali podczas 15 zdarzeń. 8 z tych interwencji miało miejsce na obszarze chronionym przez JRG w Czarnkowie, natomiast 7 na terenie JRG w Trzciance.3 z ww. zdarzeń to pożary, natomiast 12 to tzw. miejscowe zagrożenia. Typy zdarzeń z jakimi strażacy spotkali się w zeszłym tygodniu to m. in.:

  • 2 pożary samochodów osobowych,
  • 3 interwencje związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów (usuwanie niebezpiecznie pochylonych lub powalonych drzew),
  • wypompowanie wody z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
  • zakleszczenie się dziecka w huśtawce na placu zabaw,
  • pożar motoroweru,
  • 1 interwencja związana z pomocom innym służbom,
  • kolizja samochodów osobowych,
  • interwencja związana z występowaniem owadów błonkoskrzydłych stwarzających zagrożenie,
  • zdarzenia prowadzone w związku z pandemią koronawirusa tj. dowożenie osób do miejsca otrzymania szczepienia oraz dowożenie żywności do osób objętych kwarantanną (łącznie 4 interwencje).

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: mł. kpt.  Artur Kłos
Zdjęcie: JRG Czarnków