Czas na oczekiwaną przez wielu naszych mieszkańców informacji o podwyżce obsługi odbioru odpadów komunalnych. Według Związku Międzygminnego tego typu podwyżka jest konieczna jednak pod wątpliwość ową konieczność poddał pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski:

💰💰💰 Stawki prawdopodobnie mają być podniesione do 3️⃣3️⃣ zł i 6️⃣6️⃣ zł od osoby.
Zatem 4 osobowa rodzina i tak zapłaci rocznie 1️⃣5️⃣8️⃣4️⃣ zł lub 3️⃣1️⃣6️⃣8️⃣ zł w kwestii odpadów niesegregowanych: 
⁉️ Kto o tym decyduje? – takie pytania często otrzymuje pan Eligiusz – odpowiadam; Zgromadzenie Związek Międzygminny PRGOK, który tworzą; prezydent Piły, burmistrzowie i wójtowie gmin należących do PRGOK, radni i urzędnicy”.

👉 Więcej można przeczytać na fanpage pana Starosty. Ciekawym jest, że Gminy nie należące do Związku Międzygminnego płacą niższe stawki.
😱 Coś tu zatem jest niezrozumiałe gdyż Związek chyba powstał po to aby jego użytkownicy mogli utylizować odpady w sposób tańszy, wygodniejszy i szybszy.
⛔️ Dla porównania mieszkańcy miasta Żyrardów pod Warszawą, gdzie płace i zarobki są średnio wyższe niż na naszym obszarze za odbiór odpadów płacić będą podobne stawki. Co jest całkowitym absurdem, gdyż w porównaniu do Żyrardowa gmina Krzyż Wielkopolski powinna mieć stawkę co najmniej o połowę niższą. Więcej na: https://www.facebook.com/KomarowskiEligiusz/posts/2491605600965686

⚠️ Według Związku Międzygminnego winowajcą wzrostu jest rząd i urzędy nakładające coraz wyższe opłaty za śmieci. Możemy tutaj zacytować fragment materiału znajdujący się na fanpage Związku Międzygminnego:
„Jako najważniejsze czynniki generujące wzrost stawek opłat należy wskazać:
decyzje rządu dotyczące wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej z podziałem na 5 frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane), wynikające wyłącznie z prawa krajowego i nie będące wymogiem Unii Europejskiej,
konsekwencje wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej skutkujące ponad 193 % wzrostem liczby odbiorów z punktów odbioru odpadów, a w przypadku frakcji plastik metal i szkoło ponad 380 % wzrostem liczby wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów;
wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą 1 tonę odpadów trafiających na składowisko – wzrost obserwowany jest na przestrzeni kilku lat, w 2015 roku opłata wynosiła 120 zł, w 2018 roku już 140 zł, w 2019 roku kształtuje się na poziomie 170 zł, w roku 2020 wynosić będzie 270 zł”.

☢️ Nawet jeśli podwyżki są konieczne, to rodzi się pytanie, czy aż o tak wysokie kwoty?
 Jakoś lokalne i inne okoliczne gminy nie będące członkiem PRGOK mogą płacić od 1 STYCZNIA 2019 mniej, tutaj należy wymienić

👉 Gmina Szydłowo
20zł/osoba – odpad segregowany
40zł/osoba – odpad niesegregowany
Gminy Złotów, Lipka, Łobżenica i Tarnówka
13zł/osoba – odpad segregowany
20,50zł/osoba – odpad niesegregowany

👉 Gmina Lubasz
20zł/osoba – odpad segregowany
44zł/osoba – odpad niesegregowany

👉 Gmina Bydgoszcz
13zł/osoba – odpad segregowany
22zł/osoba – odpad niesegregowany

Tymczasem według najnowszych danych od 1 stycznia 2019
 Krzyż Wielkopolski
33zł/osoba – odpad segregowany
66zł/osoba – odpad niesegregowany

❗️ Może pora opuść Związek Międzygminny? Apelujemy również do władz naszego miasta aby na piątkowej sesji w „Sali Beżowej” Inwest Parku o godz.10.00 zagłosowali przeciw tak wysokim podwyżkom. Wszystko w rękach głosujących.
_________________
Grafiki zaczerpnięte z oraz o piątkowej próbie przeforsowania podwyżki https://www.facebook.com/KomarowskiEligiusz/posts/2491605600965686
O unieważnieniu ostatniego głosowania
https://www.facebook.com/KomarowskiEligiusz/videos/453584278678550/
Związek Międzygminny o podwyżkach
https://www.facebook.com/ZMPRGOK/posts/2450172111963032