VII Targi Produktu Lokalnego „Z Natury Najlepsze”
27 maja 2023 roku w Wieleniu na Bulwarach Nadnoteckich odbyła się sztandarowa impreza Gminy Wieleń – Targi Produktu Lokalnego – Z Natury Najlepsze. Wydarzenie zgromadziło ponad 60 wystawców na półkilometrowym nabrzeżu cumowniczym wieleńskich bulwarów.
Święto Noteci z ekopiknikiem i ekoigrzyskami na rzece Noteć było dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” w związku z realizacją projektu pn. „Święto Noteci 2023 – budowa obszaru LGD poprzez zakup profesjonalnego stoiska promocyjnego.” Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk złożyła kierownikowi Biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Trzciance Danucie Pisarskiej podziękowanie za uzyskanie dofinansowania unijnego na realizację kolejnego projektu Gminy Wieleń.
Wieleń – Gminą atrakcyjną turystycznie
Samorząd Gminy Wieleń w roku 2023 podkreśla turystyczne możliwości Miasta i Gminy Wieleń. Czas pandemii Covid – 19 sprawił, że ta dziedzina gospodarki mocno ucierpiała. Gmina realizując nowoczesne, proekologiczne inwestycje, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom turystów, ale przede wszystkim odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców, poprzez sukcesywną realizację „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Wieleń na lata 2015 – 2024.”
Wystawy, prezentacje, animacje i warsztaty podczas targów prezentowały szerokie spektrum posiadanych zasobów oraz możliwości rozwoju zgodnie z hasłem: Miasto i Gmina Wieleń – „Z Natury Najlepsze”, jak również idei promowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023. Uczestników uroczystości zachęcono do odkrywania atrakcyjnej turystycznie Gminy Wieleń, a przede wszystkim do poznawania Dziedzictwa Ziemi Wieleńskiej, obejmującego krajobraz wokół nas, układy urbanistyczne, sposób gospodarowania i wytwarzania oraz spuściznę duchową.
Cel VII Targów Produktu Lokalnego
„Trzeba znać cel i być wytrwałym w systematycznej pracy, aby zbudować markę. Cel tegorocznych Targów Produktu Lokalnego Miasto i Gmina Wieleń – „Z Natury Najlepsze” to: informowanie i promowanie najsilniejszych atutów gminy, jej kapitału, a przede wszystkim bogactwa naturalnych zasobów ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 i oferty turystycznej regionu. Samorząd Gminy Wieleń postawił równocześnie na budowanie i promowanie potencjału ludzkiego opartego na współdziałaniu organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców zarówno wewnątrz, jak i poza Gminą Wieleń. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do pomnażania wspólnego dorobku i budowania dobrego wizerunku Miasta i Gminy Wieleń.”- mówi Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk
VII Targi Produktu Lokalnego – Z Natury Najlepsze objął patronatem Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podczas wieleńskich targów reprezentował Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, który pogratulował organizatorom Gminie Wieleń i Nadnoteckiemu Centrum Kultury – „… wykreowania własnej marki Gminy Wieleń: Z Natury Najlepsze. To właśnie rozpoznawalna marka sprawia, że Wieleń stał się perełką w tej części Wielkopolski. Gratuluję wystawcom, którzy poprzez rozwijanie produktu lokalnego wpisują się swoimi działaniami w misję, którą określa logo: „Z natury Najlepsze”- powiedział przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, który również odczytał List okazjonalny od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, który nadzoruje w województwie działalność Lokalnych Grup Działania, w tym grup rybackich.
Patronat medialny nad targami sprawowali: TVP 3 Poznań, Telewizja Asta Piła, Tygodnik Powiatowy Nadnoteckie Echa, Głos Czarnkowsko – Trzcianecki, Fakty Czarnkowsko -Trzcianeckie.pl, Radio Poznań.
Dziedzictwo Ziemi Wieleńskiej i produkt lokalny
Dziedzictwo Ziemi Wieleńskiej na rzecz dalszego rozwoju miasta i gminy oraz regionu obejmuje: krajobraz wokół nas ( Dolina Noteci, Puszcza Notecka, rzeka Noteć, Park ornitologiczny); układy urbanistyczne ( Informacja – ścieżka historyczna każde miejsce opowiada swoją historię); sposób gospodarowania i wytwarzania (Nadnoteckie smaki, rzemiosło, przedsiębiorcy); spuściznę duchową (działalność artystyczna, twórczość).
Bogaty potencjał społeczno – gospodarczy regionu, walory krajobrazowe i kulturowe oraz dynamiczną ofertę turystyczną prezentowali wystawcy, kusząc wysokiej jakości usługami i produktami lokalnymi. Utworzona została „Strefa Dziecka” w niej animacje, zajęcia, gry i zabawy. Tradycyjnie rozstrzygnięty został podczas Targów konkurs kulinarny z „Nadnoteckimi Smakami.” Celem była prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej Gminy Wieleń, promocja oraz prezentacja potraw z ryby w runie leśnym, aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańców, wymiana doświadczeń kulinarnych oraz przepisów na potrawy tradycyjne regionalne, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych, identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki lokalnej. Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Wojciechowski- przewodniczący, Iwona Sottek, Estera Dymek oceniła potrawy, biorą pod uwagę: wygląd, estetykę, smak, oryginalność, tradycyjność przepisu, przyznając następujące nagrody oraz wyróżnienia:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczynie,
II miejsce – Rada Sołecka Wsi Mężyk,
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Miały,
Wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” Mężyk.
Dobro lokalne zawarte w występach scenicznych
Na scenie VII Targów Produktu Lokalnego – „Z Natury Najlepsze” zaprezentowali się młodzi wykonawcy z wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń. Zaprezentowane zostały inscenizacje wierszy, tańce ludowe i współczesne, piosenki własne i covery znanych przebojów. Można było podziwiać również występy grup tanecznych działających przy Nadnoteckim Centrum Kultury i wokalistów z Nadnoteckiego Studia Piosenki. Swoje umiejętności pokazali także uczestnicy zajęć karate „Sochin” z Wielenia.
Z okazji VII Targów Produktu Lokalnego – Z Natury Najlepsze na scenie zaprezentował się Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Dziękując za występ gościnny Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk złożyła również gratulacje na ręce Prezesa Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ Macieja Strawy, gratulując obchodzonego w tym roku jubileuszu stulecia działalności Polskiego Związku Łowieckiego.
Na plakatach promujących dorobek Ziemi Wieleńskiej można było przeczytać:
„Nie za górą, nie za rzeką.
Oj, nie szukaj daleko,
Ale tutaj, tutaj właśnie,
Gdzie rodzinny dom-
Moja Mała Ojczyzna.”
Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/elzbietarybarczyknaburmistrza/posts/pfbid0o9MeXFizwevbug7ynSe6aZjSePQydsEBwKwvTmuERuAPQXQiZJ6HSyqpNAZPZaJCl
Opracowanie:
Krystyna Heppner, Hanna Forbrich
Urząd Miejski w Wieleniu, Ref. Organizacyjny
Fot. K. Ficner, J. Kubiś