Poniżej przedstawiamy informację o dochodach Pana Dominika Pietrzyńskiego za lata 2019-2022.