Szanowni Państwo,

W tych świątecznych dniach chciałabym przesłać Państwu życzenia, które odzwierciedlają najpiękniejsze wartości i nadzieje, jakie niesie za sobą Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.

Niech ten czas, który spędzimy w gronie najbliższych, umocni naszą więź z rodziną oraz przypomni nam o sile miłości, która łączy nas ze wszystkimi ludźmi na świecie. Niech nasza radość ze Zmartwychwstania Chrystusa wypełni nasze serca i napełni nasze życie nowym światłem.

Niech te święta będą dla Państwa czasem skupienia się na żywym Jezusie, który w swoim życiu na ziemi nauczył nas miłości, wybaczania i solidarności z ludźmi w potrzebie. Niech Jego przykład będzie dla Państwa drogowskazem w codziennym życiu i pozwoli na rozwijanie w sobie pięknych cnót chrześcijańskich.

Życzę Państwu i Państwa rodzinom, aby Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa dały nam nadzieję na lepsze jutro, a miłość Boża wypełniła nasze serca i dodała sił do działania.

Z wyrazami szacunku,

Marta Kubiak