Sztafeta między pokoleniowa strażaków zachwyca, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rosną w siłę. Cieszę się, że mogę obserwować ich rozwój i wspierać w działaniach. Uśmiechy dzieciaków na twarzy dają mi podwójną energię do dalszej pracy.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych za otrzymane promesy będą mogły zakupić dla swoich drużyn MDP potrzebny sprzęt i wyposażenie do zawodów sportowo pożarniczych, umundurowanie czy wziąć udział w ciekawych szkoleniach. Jestem przekonana, że te środki zostaną wykorzystane bardzo dobrze. To będą najlepiej wydane pieniądze na rzecz naszych dzieci i młodzieży!
Przyznaliśmy również poszczególnym druhom seniorom decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego za długoletnią służbę i często narażanie swojego życia i zdrowia na rzecz ratowania innych ludzi. Gratuluję i dziękuję!
Obecny razem z nami był gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej, który wywodzi się z Wielkopolski
Jak zawsze wspólnie mile i serdecznie spędzony czas wśród naszych strażaków.
Przedstawiam relację ze spotkań z drużynami z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i wągrowieckiego oraz szamotulskiego.