Dziś zmarł prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa, historyk i archeolog, badacz dziejów zakonu cystersów, przez lata kierujący ekspedycją zgłębiającą tajemnice klasztoru w Łeknie.
Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu studiował równolegle historię i archeologię. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie archeologiczne w Novae i wielu stanowiskach archeologicznych w kraju.
Stopień magistra historii uzyskał w 1978, a magistra archeologii w 1981. Następnie podjął pracę na poznańskiej uczelni. W 1985  otrzymał tytuł doktora na podstawie rozprawy „Kronika Arlberyka z Trois-Fontaines jako źródło do dziejów Europy Środkowej i Wschodniej”.
1 stycznia 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2004 roku został profesorem.
Był wykładowcą na Wydziale Historycznym UAM, gdzie prowadził wykłady z prahistorii i wczesnego średniowiecza.
Od 2008 roku był dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Ponadto był przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy opacie prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów oraz członkiem licznych towarzystw naukowych.
Prof. Andrzej Marek Wyrwa w 2012 został laureatem nagrody Człowiek Roku Mediów Lokalnych. Został również uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”
Miał 67 lat.
Tekst TVP3 Poznań
Fot Zakład Historii Średniowiecznej,UAM w Poznaniu