#niechęć_do_szczepień
💉Nie tylko w odniesieniu do COVID-19, ale także w innych przypadkach widoczna jest niechęć do podawania dzieciom szczepionek. Jest to tendencja, której występowanie zaczęło się około 10 lat temu. W mniejszych miejscowościach z nieco mniejszą częstotliwością.

❗️Nie da się ukryć, że opinie i zdania w tej kwestii są podzielone. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu liczba zaszczepionych osób przeciwko COVID-19 w poszczególnych gminach bywa bardzo zróżnicowana