Sporo czasu podczas ostatniej sesji rady miejskiej zostało poświęcone Drawie Krzyż. Padło wiele informacji w tym część nieprawdziwych. Prezesi klubu postanowili nagrać krótkie sprostowanie ujawniając miejsca, w których burmistrz mówił nieprawdę.