KOLEJNA KLASA PATRONACKA W ZESPOLE SZKÓŁ!
Nietrudno zauważyć, że od kilku ostatnich lat w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w
Krzyżu Wielkopolskim nastąpiły i postępują duże zmiany korzystne nie tylko dla okolicznej
młodzieży uczęszczającej do tej szkoły, ale również dla okolicznych firm zaangażowanych we
współpracę z naszą placówką.

W związku z powyższym, po raz kolejny z radością pragniemy poinformować, że firma THULE
GROUP, od lat niezawodny patron Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu, jak
zwykle stanęła na wysokości zadania i ponownie zadbała o przyszłość młodzieży z Krzyża i okolic,
obejmując patronatem wybrane klasy z Zespołu Szkół, tym samym zapewniając jej profesjonalne
warunki pozwalające nabyć doświadczenie zawodowe pozwalające na lepszy start w przyszłym
zawodzie z wyższego pułapu.

Wicedyrektor szkoły, Sylwia Brączkowska, inicjatorka i osoba nadzorująca przebieg współpracy z
Thule Group, oświadczyła, że w tym roku pod skrzydła firmy partnerskiej trafią spedytorzy i
elektrycy z klas 1SP i 1SPE, co bardzo cieszy, ponieważ praca w tak prestiżowej i prężnie
rozwijającej się firmie to dla uczniów szansa na lepszą przyszłość.

Zakład Thule Sp. z o.o  w Hucie Szklanej zatrudnia obecnie około 620 pracowników. Powstał w roku
2000 i przez te wszystkie lata wciąż się rozrasta i wzbogaca o nowe technologie. Szczególnie
intensywne działania rozpoczęły się w ostatnich 3 latach, w czasie których znacznie rozrosła się
infrastruktura zarówno o nowe hale produkcyjne jak i nowoczesne biurowce. Wyposażenie hal
zaskakuje imponującym poziomem robotyzacji oraz automatyzacji. Uruchomiona została nowoczesna
lakiernia proszkowa, powstają wciąż także nowe linie produkcyjne. Firma Thule Sp. z o.o. oferuje
ogromne możliwości zatrudnienia w różnorodnych obszarach, dając pracownikom możliwości
ciągłego rozwoju. Wszystkie podejmowane działania, inwestycje oraz procesy odbywają się z
dbałością o środowisko, co dla firmy jak i dla nas jako instytucji, gdzie ekologia stanowi jeden ze
standardów w obecnej edukacji, jest bardzo ważnym aspektem.

Patronat jednej z największych w naszym regionie firm, znanej na całym świecie niesie ze sobą
ogromne korzyści dla naszych uczniów, co podkreśla również Sylwia Brączkowska, stwierdzając, że
„Uczniowie zyskują możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobycia
dodatkowej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności i pomysłów w praktyce, co bardzo
pozytywnie wpłynie na ich szanse na rynku pracy. Zyska również firma: będzie mogła skorzystać z
energii i kreatywności podopiecznych, którzy być może w przyszłości zostaną jej pracownikami.”
Nic więc dziwnego, że uczniowie klas pierwszych, którzy spotkali się na terenie firmy z jej kadrą
kierowniczą, byli bardzo podekscytowani. Podczas wizyty nowych podopiecznych oprowadzono
po terenie zakładu, by mogli zapoznać się ze specyfiką działania poszczególnych działów. Była to
też okazja do wzajemnego poznania się, wymiany poglądów i zadawania pytań. Wszystko
przebiegało w bardzo swobodnej i przyjaznej atmosferze, a pierwszoklasiści wrócili zachwyceni i
pełni wielkich nadziei na przyszłość.

Jak już wspomniano, powyższe działania jak i inicjowanie i organizacja wielu projektów
krajowych i europejskich, prowadzone są w Zespole Szkół z inicjatywy Sylwii Brączkowskiej od
lat. Dzięki temu, szkoła stała się bardziej otwarta na współczesne wyzwania rynku pracy, co
wyróżnia ją spośród szarego systemu edukacji i daje lepsze szanse na przyszłość okolicznej
młodzieży w znalezieniu sobie dobrej pracy w Polsce jak i za granicą. „Jako nowoczesna szkoła,
nie skupiamy się wyłącznie na realizacji podstawy programowej, lecz przede wszystkim dostosowujemy
się do potrzeb ludzi i współczesnego rynku pracy jak potrafimy najlepiej” – co
podkreśla wicedyrektor szkoły.