Czy burmistrz mści się na Drawie Krzyż?
Drawa Krzyż to jedyne stowarzyszenie(Klub Sportowy), przeciwko któremu prowadzona była kontrola rozliczenia dotacji. Do dziś prezes klubu nie otrzymał protokołu pokontrolnego. Prezes klubu również nie otrzymał odpowiedzi na pismo złożone 27 grudnia 2022 dot. sprostowania o jakie poprosiła go gmina. Jak twierdzi radny Jarosław Biliński przyczyną niedostarczenia protokołu pokontrolnego do klubu może być celowe działanie burmistrza. …𝙅𝙖 𝙢𝙮𝙨́𝙡𝙚̨, 𝙯̇𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙩𝙤 𝙙𝙯𝙞𝙖ł𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙟𝙖𝙠𝙗𝙮 𝙘𝙚𝙡𝙤𝙬𝙚, 𝙯 𝙥𝙖𝙣𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙮, 𝙗𝙤 𝙟𝙖 𝙬𝙞𝙙𝙯𝙚̨ 𝙟𝙖𝙠𝙞𝙨́ 𝙠𝙤𝙣𝙛𝙡𝙞𝙠𝙩… stwierdza radny.
O jaki konflikt może chodzić? Jeden z kibiców Drawy, który pragnie pozostać anonimowy twierdzi, że chodzi o wybory uzupełniające.
𝙆𝙖𝙣𝙙𝙮𝙙𝙖𝙩𝙠𝙖 𝙣𝙖 𝙧𝙖𝙙𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙯 𝙧𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙗𝙪𝙧𝙢𝙞𝙨𝙩𝙧𝙯𝙖 𝙢𝙞𝙚𝙧𝙯𝙮ł𝙖 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙬𝙩𝙚𝙙𝙮 𝙯 𝙆𝙖𝙧𝙤𝙡𝙚𝙢 𝘽𝙞𝙡𝙞𝙣́𝙨𝙠𝙞𝙢, 𝙩𝙤 𝙗𝙮ł𝙤 𝙗𝙤𝙙𝙖𝙟𝙯̇𝙚 𝟭𝟵 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝙧𝙤𝙠𝙪. 𝘽𝙪𝙧𝙢𝙞𝙨𝙩𝙧𝙯 𝙪𝙗𝙯𝙙𝙪𝙧𝙖ł 𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚, 𝙯̇𝙚 𝙅𝙖𝙘𝙚𝙠(𝙥𝙧𝙚𝙯𝙚𝙨 𝘿𝙧𝙖𝙬𝙮) 𝙥𝙤𝙥𝙖𝙧ł 𝙆𝙖𝙧𝙤𝙡𝙖, 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 𝙩𝙤 𝙟𝙚𝙜𝙤 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙮𝙙𝙖𝙩𝙠𝙖, „𝙎𝙤ł𝙩𝙮𝙨 𝙍𝙤𝙠𝙪 𝙬 𝙥𝙡𝙚𝙗𝙞𝙨𝙘𝙮𝙘𝙞𝙚 𝙂ł𝙤𝙨𝙪 𝙒𝙞𝙚𝙡𝙠𝙤𝙥𝙤𝙡𝙨𝙠𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙬 𝙥𝙤𝙬𝙞𝙚𝙘𝙞𝙚 𝙘𝙯𝙖𝙧𝙣𝙠𝙤𝙬𝙨𝙠𝙤-𝙩𝙧𝙯𝙘𝙞𝙖𝙣𝙚𝙘𝙠𝙞𝙢 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝙧𝙤𝙠𝙪”, 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙜𝙧𝙖ł𝙖 𝙬𝙮𝙗𝙤𝙧𝙮.
Jak słusznie podczas sesji zauważył radny Dariusz Drost. 𝙅𝙖 𝙩𝙪𝙩𝙖𝙟 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙤𝙘𝙯𝙮𝙩𝙪𝙟𝙚 𝙖𝙣𝙞 𝙟𝙚𝙙𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙯𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙖𝙩 𝙩𝙚𝙜𝙤, 𝙯̇𝙚 𝙈𝙞𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞 𝙆𝙡𝙪𝙗 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙤𝙬𝙮 𝘿𝙧𝙖𝙬𝙖 𝙆𝙧𝙯𝙮𝙯̇ 𝙢𝙖 𝙟𝙖𝙠𝙖̨𝙨́ 𝙠𝙬𝙤𝙩𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙯𝙬𝙧𝙤𝙩𝙪 𝙖𝙣𝙞 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙤𝙘𝙯𝙮𝙩𝙪𝙟𝙚 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞, 𝙯̇𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙧𝙤𝙬𝙖𝙙𝙯𝙤𝙣𝙚 𝙟𝙖𝙠𝙞𝙚𝙨́ 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚. Czy zatem oznacza to, że pewne decyzje zapadały pokątnymi sposobami? A przynajmniej nie została zapewniona im pełna jawność? A może po prostu na dzień 23 lutego 2023 roku nie istniał taki protokół i teraz został szybko napisany na kolanie?
Czy to jest zatem zemsta burmistrza? Czy sprawa będzie miała swój koniec na drodze polubownej, czy skończy się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym?