Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Miały, 27.12.2021 r.) – relacja z uroczystości

W ciągu minionych miesięcy, dzięki zaangażowaniu wielu obywateli, działaczy społecznych, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych z prezydentem na czele, dzień 27 grudnia stał się oficjalnym świętem państwowym, jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Oddano w ten sposób hołd naszym przodkom – powstańcom-ochotnikom i żołnierzom Wojsk Wielkopolskich, którzy wyzwolili ziemie nad Wartą i Notecią spod obcego panowania. To oni, nie czekając na decyzje wielkich mocarstw, sami zadecydowali o powrocie kolebki polskiej państwowości w granice odradzającej się Rzeczypospolitej.

Społeczność wsi Miały, reprezentowana przez Radę Sołecką, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego, Ochotniczą Straż Pożarną, Klub Sportowy „Victoria” i mialskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, wspólnym wysiłkiem zorganizowała uroczystości upamiętniające 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Cennego wsparcia organizacyjnego udzieliły: Gmina Wieleń, 1. Wieleński Szczep Harcerski „Knieja” oraz Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”. Honorowy patronat nad opisanym przedsięwzięciem sprawowały: Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Poseł na Sejm RP Marta Kubiak, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Patronat medialny objęła agencja SK Media

Obchody zapoczątkowała msza święta w miejscowym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, ufundowana przez burmistrz Elżbietę Rybarczyk i Samorządową Administrację Oświatową. Podczas nabożeństwa odczytano wspólny apel sygnowany przez burmistrz Rybarczyk, dyrektor Joannę Ignaszak i prezesa lokalnych struktur Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 Arkadiusza Słabiga.

Następnie liczni uczestnicy uroczystości udali się na dworzec kolejowy, zdobyty w styczniu 1919 roku przez powstańczą drużynę z Wronek. Oddano głos potomkom dawnych powstańców, biorących udział w zwycięskim rajdzie sprzed lat – sołtysowi Henrykowi Korpysowi i Michałowi Grasiowi, praprawnukowi Szczepana Grasia (autora popularnych wspomnień opublikowanych pół wieku temu). Zapalono znicze pod pamiątkową tablicą ufundowaną przez społeczność parafialną w Miałach w 1994 roku. Honorową asystę sprawowali uczniowie miejscowej szkoły ubrani w repliki mundurów strzelców wielkopolskich oraz wieleńscy harcerze.

Kilkadziesiąt minut późnieliczni uczestnicy uroczystości udali się na dworzec kolejowy, zdobyty w styczniu 1919 roku przez powstańczą drużynę z j zgromadzono się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, będącym centralnym punktem skweru o tej samej nazwie. Krótkie okolicznościowe przemówienia wygłosili: burmistrz Elżbieta Rybarczyk, posłanka Marta Kubiak i wieleńscy harcerze, którzy zaprezentowali dawny sztandar X Szczepu im. Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 w Miałach. Imponującą oprawę świetlną zapewnił Marek Doczekalski, radny Gminy Wieleń. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli uczniowie mialskiej szkoły.

Tuż po chwili młodzież i dorośli na sygnał dyrektor Joanny Ignaszak odbyli symboliczny bieg 103 metry na 103. rocznicę wybuchu walk powstańczych w Wielkopolsce. Po powrocie w okolice szkoły uczestnicy uroczystości skierowali uwagę na tablice o tematyce historycznej, przedstawiające zmagania Wielkopolan o niepodległość i granice w latach 1918–1920. W większości zostały one udostępnione przez pracowników poznańskiego Oddziału IPN oraz Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych z Warszawy. Trzy tablice ilustrujące dzieje Miałów i ziemi wieleńskiej zredagował Arkadiusz Słabig. Drewniane ramy ekspozycyjne dla wybranych plansz stworzył Leszek Kuźnicki, zaś ich wydruk w agencji reklamy Mag Media w dużej mierze sfinansowała Gmina Wieleń. O niezbędną w trudnych warunkach pogodowych gastronomię zadbał sołtys Henryk Korpys wraz paniami z Rady Sołeckiej, KS „Victoria” i obsługi szkoły.

Uroczystości zakończył maraton filmów poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu, przedstawionych publiczności w szkolnej salce widowiskowo-sportowej.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest świętem radosnym, dającym poczucie dumy z dokonań minionych pokoleń. Jest też świętem jednoczącym Wielkopolan, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek i różnice światopoglądowe. Ufamy, że pamięć o Powstaniu stanie się z czasem częścią narodowej tożsamości wszystkich naszych rodaków mieszkających w kraju i poza jego granicami. Wspólnym wysiłkiem upamiętnimy najważniejsze zwycięskie powstanie w dziejach narodu polskiego, prawdziwy koniec „Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”.

Do zobaczenia na kolejnych obchodach powstańczego święta w Miałach!

dr hab. Arkadiusz Słabig, prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919