Do naszej redakcji trafił list otwarty wystosowany przez nowo wybranego radnego Jarosława Karola Bilińskiego, porusza m.in. temat

🔴 rozbudowy urzędu miejskiego
🔴 zadłużenia gminy
🔴 rosnącej i kosztownej biurokracji
treść poniżej 👇👇👇

List Otwarty

Ja Jarosław Karol Biliński, mieszkaniec od dziecka w gminie Krzyż Wielkopolski, jestem przeciwny rozbudowie Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim i tym samym powiększenia biurokracji, co ma na dzień dzisiejszy miejsce. Naszej gminy nie stać na tak duże wydatki, powyższa inwestycja wiąże się z zaciągnięciem dużego kredytu, za który My mieszkańcy będziemy musieli zapłacić. Jest wiele bardziej potrzebnych rzeczy do zrobienia dla ludzi w naszej gminie. A gdzie inwestycje z których Wszyscy mieszkańcy mogliby korzystać np. obiecana ścieżka do Żelichowa i Bielic? Co z przebudową parku Staszica, gdzie wydano już dużą kwotę na projekty, a w parku nic się nie dzieje! Dlaczego obcinane są godziny lekcyjne tym samym pomniejszane jest pensum dla nauczycieli. Co z ulicami, chodnikami i drogami wiejskimi, to jest tylko znikoma część pytań, na które nie ma odpowiedzi. Ile wynoszą środki własne na koniec tego roku tzw. Nadwyżka budżetowa, o ile taka istnieje?

Nie wierzę Panu Burmistrzowi, gdyż w swojej kampanii wyborczej tak wiele naobiecywał, minęły trzy lata, a efektów nie widać. Środki zewnętrzne tj. z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego płyną szerokimi strumieniami, a nasza gmina, nie to, że nie posiada wkładów własnych, to jeszcze nie potrafi pozyskać środków, dlatego mowa o kredytach. Minęły trzy lata rządzenia tej władzy w naszej gminie, czas na przeprowadzenie ścisłej kontroli wydatkowania środków gminnych tj. choćby celowość wydawanych pieniędzy podatników oraz środków zewnętrznych.

Na takie słabe rządzenie gminy, mojej zgody nie ma!

Z poważaniem
Jarosław Karol Biliński