Edukacją skazanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającym w Zakładzie Karnym we Wronkach zajmuje się 15 pedagogów. Dziś obchodzą swoje święto – Dzień Edukacji Narodowej.

Właściwe przygotowanie osób pozbawionych wolności do życia po wyjściu z więzienia wymaga stosowania różnorodnych środków oddziaływań, z których jednym z ważniejszych jest nauczanie. W Zakładzie Karnym we Wronkach z edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego korzysta 114 osadzonych, ucząc się w dwóch klasach liceum ogólnokształcącego oraz w czterech klasach o profilu zawodowym na kierunkach operatora obrabiarek skrawających, ślusarza i kucharza.
Nauczanie tak licznej grupy uczniów nie byłoby możliwe, gdyby nie nauczyciele. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do zwrócenia uwagi na ich pracę i realizowane zadania. To właśnie nauczyciele każdego dnia przyczyniają się do resocjalizacji osadzonych – przekazując wiedzę, rozwijając kompetencje, kształtując odpowiedzialność za drugiego człowieka a tym samym dając im szansę na zmianę dotychczasowego życia.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zatrudnionym w CKU nauczycielom życzenia złożył Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, kpt. Mariusz Przybył:

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują edukację osób pozbawionych wolności we wronieckiej jednostce penitencjarnej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę na rzecz naszego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu pożądanych społecznie postaw Waszych uczniów.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska