1 września 114 osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęło kolejny etap edukacji w funkcjonującym w jednostce Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Podniesienie poziomu wykształcenia skazanych i umożliwienie im zdobycia kwalifikacji zawodowych pełni istotną rolę w przygotowaniu osób odbywających karę pozbawienia wolności do życia poza murami więzienia. Największą korzyścią płynącą z uzupełnienia wiedzy i kontynuacji edukacji przez osadzonych jest finalnie powrót do rodziny, społeczeństwa oraz pracy.

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy ZK we Wronkach uczestniczyli słuchacze, grono pedagogiczne, Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach kpt. Mariusz Przybył oraz jego zastępca kpt. Wojciech Tyl. Dziś pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 114 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności we wronieckiej jednostce penitencjarnej. W Centrum Kształcenia Ustawicznego słuchacze mają możliwość nauki na poziomie ogólnym w dwóch klasach liceum ogólnokształcącego oraz w czterech klasach o profilu zawodowym na kierunkach operatora obrabiarek skrawających, ślusarza oraz kucharza. W nowocześnie wyposażonej szkole uczniowie korzystać będą z bogato wyposażonej pracowni gastronomicznej, praktyk zawodowych na najnowocześniejszych maszynach, jakimi dysponuje PPPM Pomet oraz biblioteki szkolnej, w której udostępniane są osadzonym wszystkie niezbędne podręczniki oraz lektury.

Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Beata Grabowska, która czuwa nad całością funkcjonowania szkoły. Piętnastoosobowe grono nauczycielskie to wyspecjalizowana kadra, która charakteryzuje się bogatym doświadczeniem pedagogicznym oraz zasobem wiedzy specjalistycznej . To kadra, która systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe. 2 lipca br. Pan Bogusz Pęcherski uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, natomiast 25 sierpnia Pani Anna Hojan i Pan Erwin Przybysz uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wszystkim nauczycielom CKU we Wronkach, życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej, a słuchaczom aby jak najlepiej wykorzystali rozpoczynający się czas nauki.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska