Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach po raz kolejny chwytają czerwona nitkę.

Krwi nie można wyprodukować. Okres letni to najtrudniejszy czas dla każdego centrum krwiodawstwa – pojawiają się braki krwi, przy jednoczesnym zwiększonym zapotrzebowaniu. Dlatego tak ważne są akcje krwiodawstwa.

W 2020 roku funkcjonariusze z wronieckiej jednostki brali udział w wielu akcjach organizowanych przez Służbę Więzienną. Najważniejsze z nich to „ Służymy pomocą – mamy to we krwi” czy „ Nasza krew – nasza ojczyzna”. Podkreślić należy, iż  pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, jest wręcz przeciwnie – nasza krew jest jeszcze bardziej potrzebna, a  oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.
Rok 2021 to już stu dwóch funkcjonariuszy, którzy oddawali krew sto osiemdziesiąt siedem razy oddając w sumie ponad 84 litry krwi. Nasi koledzy honorowi krwiodawcy oddają krew w punktach stacjonarnych i mobilnych. Wśród osób, które od wielu lat oddają krew są funkcjonariusze wszystkich działów.
Aktualnie czynnie odpowiedzieliśmy na apel Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, skierowany do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, dotyczący udziału w akcji oddawania krwi w dniach 9 – 13 sierpnia 2021 roku. Ostatni tydzień potwierdził, że wronieccy funkcjonariusze nie pozostają bierni i są zawsze gotowi nieść pomoc. Aktualnie w czasie trwającej epidemii jest to tym bardziej ważne.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: zbiory ZK we Wronkach