W czwartek, 22 lipca 2021 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim
doszło do spotkania kadry Hufca Pracy w Czarnkowie Wiesława Bidzińskiego- p.o. Komendanta i
Moniki Krzywińskiej- wychowawca z dyrektorem tej placówki panią Dorotą Krzysztoń- Sikora.
Dyskutowano na temat problemów uczniów uczęszczających do szkół na obszarze działania poradni.
W trakcie spotkania wskazywano na zagrożenia dla młodzieży w dobie pandemii oraz przypadkach
niewłaściwych relacji dzieci i rodziców. Pracownicy OHP zaprezentowali działalność Hufca Pracy w
Czarnkowie, wskazali na obszary działania które może wspierać uczestnictwo w życiu jednostek
hufców pracy. Wskazano że okres po pandemii to szczególny czas w którym wielu młodych ludzi
potrzebuje wsparcia fachowych służb oświatowo- wychowawczych.