To już 320 lat Łokacza Wielkiego, który jest jedną z najstarszych wsi z Zachodniej Wielkopolski. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1701 roku. Choć śladów tejże historii jest co raz mniej, miszkańcy Łokacza robią wszystko, aby pamięć o przodkach twrała jak najdłużej a o tym więcej w materiale.