#Resort Sprawiedliwości Pomaga# to hasło, które towarzyszy funkcjonariuszom Służby Więziennej z Zakładu Karnego we Wronkach od momentu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii.

Pomagamy na różnych płaszczyznach.

Realizowaliśmy programy resocjalizacji osób pozbawionych wolności, których efektem były maseczki ochronne szyte pod opieką merytoryczno- organizacyjną  kadry penitencjarnej przez osadzonych. W czasie największego zapotrzebowania na środki ochronne maseczki przekazaliśmy szpitalowi powiatowemu w Szamotułach, lokalnej komendzie państwowej straży pożarnej  oraz mieszkańcom domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Szamotulski.

Nasi funkcjonariusze systematycznie honorowo oddają ratujące życie krew oraz osocze.

Nie pozostaliśmy też obojętni na apel dotyczący pomocy w realizacji programu szczepień.  Nasi funkcjonariusze jako wolontariusze służą pomocą pacjentom oraz medykom w Powiatowym Powszechnym Punkcie Szczepień w Hali Nałęcz w Szamotułach.

 

Tekst/foto: mjr Danuta Zielińska