O cyfrowym świecie za więziennym murem w Światowym Dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Czasami mawia się, że informatyk to osoba, która naprawi problem, o którym nie wiedziałeś, w sposób którego nie rozumiesz. W tym żartobliwym zdaniu jest jednak sporo prawdy. Dział Informatyki i Łączności w Zakładzie Karnym we Wronkach wykonuje specjalistyczną pracę niejako za kulisami, sprawiając jednak, że wszystkie inne działy jednostki korzystają z niezawodnych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

W dobie powszechnej cyfryzacji systemy informatyczne są podstawą działalności wszelkich instytucji. Cyfrowa rewolucja sprawiła, że bez infrastruktury, systemów i podstawowych usług informatycznych trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie oraz realizowanie właściwie wszystkich czynności służbowych. W Zakładzie Karnym we Wronkach siedmiu funkcjonariuszy Działu Informatyki i Łączności codziennie dba o sprawnie funkcjonowanie sieci komputerowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz systemami łączności i zabezpieczeń elektronicznych. O zakresie zadań i stopniu skomplikowania tej pracy najlepiej mówią liczby: we wronieckim więzieniu jest około 70 kilometrów kabla sieci komputerowej i ponad 8 kilometrów światłowodu, ponad 750 telefonów VOIP i komputerów, prawie 100 urządzeń drukujących, 440 punktów elektryczno-logicznych dających możliwość podłączenia sprzętu do sieci a także ponad 300 kamer. Wszystko to obsługiwane i wykorzystywane jest przez ponad 500 użytkowników systemów informatycznych – funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Codzienny dzień pracy w Dziale Informatyki to wypadkowa czynności zaplanowanych i możliwych do przewidzenia oraz działań podejmowanych w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się okoliczności. Czasami trzeba pilnie zgrać materiał z monitoringu po zdarzeniu, innym razem tylko wymienić uszkodzoną klawiaturę i zmienić toner w kopiarce. Regularnie należy wykonywać kopie bezpieczeństwa dysków sieciowych. Nieustannie dbać trzeba o aktualizacje systemów operacyjnych i używanego oprogramowanie oraz o sprawne działanie kart podpisu elektronicznego. Na bieżąco należy też prowadzić szkolenia funkcjonariuszy w zakresie obsługi nowo zakupionego sprzętu łączności, systemów sygnalizacyjno-alarmowych czy zabezpieczenia technicznego.

Niezawodne funkcjonowanie systemów informatycznych wiąże się z częstymi wymianami sprzętu a także rozbudową i unowocześnianiem infrastruktury i systemów. Dział Informatyki i Łączności dba o zaopatrzenie w sprzęt informatyczny, urządzenia łączności, systemy sygnalizacyjno-alarmowe i zabezpieczenia technicznego oraz ich instalację. Funkcjonariusze działu informatyki zajmują się projektowaniem instalacji sieciowych wewnątrz więzienia a także wykonywaniem prac modernizacyjnych i nadzorowaniem osadzonych wykonujących prace pomocnicze i porządkowe. Szeroko rozumiana cyfryzacja to także  testowanie lub wdrażanie nowych rozwiązań, usprawniających pracę jednostki i realizowane w niej procesy i zadania.

 

Tekst: chor. Szymon Dolny/mjr Danuta Zielińska