Europejski Zielony Ład to kierunek wyznaczony przez Unię Europejską, który zakłada budowę zrównoważonej gospodarki i rolnictwa. W jaki sposób wprowadzać rozwiązania będące zgodne z polityką Zielonego Ładu? Tego będzie można dowiedzieć się na konferencji online „Kierunek – Zielony Ład”, która odbędzie się w piątek, 21 maja.

– Przedstawiając politykę Zielonego Ładu Unia Europejska dała jasny sygnał, że zrównoważona gospodarka, w tym także rolnictwo, są bardzo istotnym aspektem naszego życia – mówi Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Z kolei Jan Szczepaniak, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 3 w Gołaszynie, dodaje: – Wszystkie przygotowane prezentacje oraz wystąpienia będą powiązane z tematyką Zielonego Ładu.

Konferencja online „Kierunek – Zielony Ład” została zorganizowana w ramach zastępstwa za Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn 2021, które pierwotnie miały odbyć się w dniach 22-23 maja. Niestety, z uwagi na pandemię koronawirusa, w tym roku byliśmy zmuszeni ponownie zmienić nasze plany i zorganizować konferencję online zamiast stacjonarnych targów.

– Żałujemy, że pandemia po raz kolejny pokrzyżowała nasze plany. Jednak, aby zachować tradycję i pamięć o targach w Gołaszynie, uznaliśmy, że konferencja online będzie jedynym dobrym wyjściem w aktualnej sytuacji – mówi Wiesława Nowak.

Czym jest Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład to strategia zaprezentowana przez Unię Europejską w grudniu 2019 roku, która zakłada budowę zrównoważonej gospodarki, co w konsekwencji ma doprowadzić także do tego, że do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną.

W przypadku rolnictwa realizacji Zielonego Ładu ma służyć między innymi strategia „od pola do stołu”, która zmierza do ograniczenia stosowania środków chemicznych czy większego wykorzystywania innowacji w rolnictwie. Zakłada ona również produkcję żywności o jak najwyższej jakości przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

W ramach Zielonego Ładu ogłoszona została także strategia na rzecz różnorodności biologicznej. Zakłada ona podjęcie działań mających na celu ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy odbudowę zniszczonych ekosystemów poprzez zwiększenie znaczenia rolnictwa ekologicznego, powstrzymanie spadku liczebności owadów zapylających, ograniczenie stosowania pestycydów czy zasadzenie 3 miliardów drzew do 2030 roku.

 Jak zapisać się na konferencję?

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 14.10. Aby wziąć udział, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Można to zrobić na kilka sposobów:

– na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Wydarzenia”, wybierając „Szkolenia”,

– za pomocą aplikacji mobilnej EPSU, wybierając odpowiedni powiat oraz metodę,

– telefonicznie u organizatora Jana Szczepaniaka (723 678 040) lub u swojego najbliższego doradcy,

–  wysyłając wiadomość e-mail do organizatora Jana Szczepaniaka (jan.szczepaniak@wodr.poznan.pl) lub do swojego najbliższego doradcy.

Po zarejestrowaniu uczestnik otrzyma link, w który trzeba będzie kliknąć, by wziąć udział w konferencji.

Program konferencji:

10:00 – Otwarcie konferencji

10:15-10:45 – „Lokalne Partnerstwo ds. wody” (Michał Sosiński –WODR)

10:50-11:20 – „Prezentacja projektu SmartAgriHubs” (Piotr Matusiak, Adam Fojud –WODR)

11:25-11:55 – „Wykorzystanie N-testera” – pokaz z wykorzystaniem filmu na poletkach demonstracyjnych (Mirosław Nowicki – WODR)

12:00-12:30 – „Użycie skanera glebowego do oceny potrzeb nawożenia” – pokaz z wykorzystaniem filmu (Daria Nowak – WODR)

12:30-12:45 – Przerwa

12:45-14:00 – „Monitorowanie agrofagów ważnym elementem integrowanej ochrony roślin” – wykłady oraz prezentacje filmów z warsztatów dla doradców na poletkach demonstracyjnych (Jakub Danielewicz, Wojciech Kubasik – IOR Poznań)

14:10 – Zakończenie konferencji

 

Norbert Kowalski
Rzecznik prasowy, Specjalista ds. Public Relations
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu