Na bezdomność może narażony być każdy w różny sposób. Niezależnie od statusu społecznego i aktualnej sytuacji. Jednak do szczególnej grupy zagrożonej bezdomnością zaliczani są byli osadzeni z zakładów karnych. Według NIK jedną z najczęstszych przyczyn powrotu do przestępczości jest brak pracy i bezdomność byłych osadzonych.