4 maja, w dzień swojego patrona św. Floriana, strażacy obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tego dnia świętują  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej jak i druhowie Straży Ochotniczych. W Zakładzie Karnym we Wronkach jest to okazja do świętowania dla drużyny przeciwpożarowej oraz inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej, potocznie nazywanego strażakiem.

Zakres zadań inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej w tak dużej jednostce penitencjarnej, jaką jest Zakład Karny we Wronkach, jest bardzo szeroki. Do jego głównych obowiązków należy doradzanie Dyrektorowi Zakładu w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, wyposażenia budynków i terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice a także w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w jednostce bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji oraz przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczej.

Strażak bierze czynny udział w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zakładu  karnego oraz ustala sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Zapoznaje także funkcjonariuszy i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Ważnym elementem pracy strażaka jest zapewnienie konserwacji oraz napraw sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych. Właśnie w tym zakresie w ostatnich miesiącach w Zakładzie Karnym we Wronkach przeprowadzono remont pojazdu pożarniczego marki ŻUK. Choć samochód ten ma już za sobą drugie osiemnaste urodziny, nadal w pełnej sprawności zapewnia  bezpieczeństwo pożarowe we wronieckim więzieniu. Auto na wyposażeniu posiada motopompę, węże ssawne, drabinę nasadkową, prądownice, węże tłoczne, łomy, bosaki podręczne, stojak hydrantowy czy liny.

Samochód wykorzystywany jest do działań przeciwpożarowych, zapewniając drużynie przeciwpożarowej, składającej się z funkcjonariuszy SW będących równocześnie druhami OSP, sprawny dojazd do wszystkich obiektów na terenie więzienia. Dzięki temu na wypadek pożaru możliwe jest natychmiastowe podjęcie skutecznych i profesjonalnych działań ratowniczych przed przybyciem jednostek funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z okazji Dnia Strażaka, podziękowania oraz życzenia funkcjonariuszom zaangażowanym w ochronę przeciwpożarową złożył Dyrektor ZK we Wronkach, kpt. Mariusz Przybył:

– Dziękuję Wam za wszystko, co robicie dla bezpieczeństwa pożarowego w naszej jednostce. Jest to niezmiernie ważne zadanie, bo ochrona życia, zdrowia i mienia są priorytetami naszej służby. Jako druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych dziękuję za Wasze zaangażowanie i poświęcenie. Życzę Wam dużo zdrowia oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

 

Tekst : chor. Jakub Byliński/ mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska