18 kwietnia obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To dobra okazja by pokazać, jak pozornie zbędne przedmioty pomogą przywrócić pierwotny wygląd zabytkowej XIX wiecznej Warowni Krzysztofa Arciszewskiego – Fortu IA w Poznaniu.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków przybliża problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest to również święto tych wszystkich, którzy wkładają wysiłek w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi. Jedną z takich organizacji jest Porozumienie dla Twierdzy Poznań – stowarzyszenie od lat prowadzące projekty rewitalizacyjne i badawcze na terenie Wielkopolski.

Porozumienie dla Twierdzy Poznań to organizacja popularyzująca fortyfikacje poznańskie i ich ochronę. Sprawując opiekę nad powierzonymi obiektami fortecznymi, Porozumienie prowadzi prace porządkowe i zabezpieczające oraz rewitalizacyjne, natomiast w ramach działań edukacyjnych  organizuje spotkania, prelekcje czy wyprawy turystyczne związane tematycznie z Twierdzą Poznań. Dzięki staraniom Porozumienia wytyczony został Poznański Szlak Forteczny z ponad czterdziestoma tablicami informacyjnymi opatrzonymi rysunkami i materiałami kartograficznymi opisującymi najciekawsze elementy twierdzy. Porozumienie dla Twierdzy Poznań od lat współtworzy też Dni Twierdzy Poznań, które na stałe już wpisały się w kalendarz ogólnopolskich imprez propagujących turystykę forteczną.

Zakład Karny we Wronkach, jak każda jednostka gospodarująca mieniem Skarbu Państwa, może dokonać przekazania zbędnych i zużytych składników majątku między innymi na rzecz organizacji prowadzących działalność kulturalną. Dziś 30 łóżek koszarowych z naszej jednostki trafiło do  Porozumienia dla Twierdzy Poznań. Pozwolą one w Forcie IA na poznańskiej Starołęce odtworzyć w wybranych kazamatach atmosferę izb żołnierskich sprzed nieomal stu lat i w ten sposób przybliżyć odwiedzającym wygląd i charakter dawnych pomieszczeń koszarowych fortu. Na terenie Fortu IA docelowo powstać ma również ścieżka dydaktyczna po obwałowaniach fortu i podziemna trasa edukacyjna w jego poternach i kazamatach.

Tekst: mjr Danuta Zielińska/Konrad Dąbrowski – Wiceprezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań
Zdjęcia: Porozumienie dla Twierdzy Poznań/szer. Jolanta Żółkiewska