Część mieszkańców Kuźnicy Żelichowskiej nie może wyjść z podziwu. Pół roku temu został wyremontowany brakujący odcinek drogi łączącej krzyskie sołectwo z drogą 123. Po zimie droga nadaje się do ponownego remontu. Jak informuje Urząd Miejski w marcu został zwołany i wyznaczony termin przeglądu gwarancyjnego. Dodatkowo odcinek drogi, zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą Krzyż Wielkopolski a wykonawcą objęty jest określonym terminem gwarancji za wady. Przyczyna stwierdzonych przez inwestora usterek nawierzchni drogi zostanie ustalona podczas spotkania powołanej komisji.