Ustanowione przez Sejm RP na dzień 13 kwietnia święto oddaje hołd wymordowanym przez NKWD polskim żołnierzom, funkcjonariuszom i urzędnikom państwowym oraz kapelanom, którzy byli przetrzymywani w obozach po sowieckiej agresji na Polskę. Data święta nawiązuje do ujawnienia przez Niemców w dniu 13 kwietnia 1943 r. światowej opinii publicznej informacji o odkrytych w Katyniu zbiorowych mogiłach polskich oficerów.

Wśród kilkuset funkcjonariuszy Straży Więziennej zamordowanych w kwietniu 1940 roku wskutek zbrodniczego dekretu władz sowieckich było też kilku, którzy służbę pełnili w więzieniu we Wronkach. W Lesie Katyńskim zamordowany został inspektor Straży Więziennej Michał Paszkiewicz, naczelnik więzienia we Wronkach w latach 1929-31, następnie naczelnik więzienia w Drohobyczu i inspektor w Departamencie Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości, a jednocześnie pułkownik w stanie spoczynku Wojska Polskiego, któremu w 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał pośmiertnie stopień generała brygady. W Katyniu zamordowano również podkomisarza SW Juliana Kłobukowskiego, naczelnika więzienia w Krasnymstawie, który służbę więziennika rozpoczynał we Wronkach w latach 1922-27.

Więźniów obozów w Starobielsku i Ostaszkowie: przodownika SW Wincentego Paulinka, starszego strażnika Szczepana Przybylskiego, starszego strażnika Józefa Paderewskiego i strażnika Józefa Kawkę zamordowano w Charkowie i Kalininie, natomiast w Mińsku-Kuropatach zamordowany został aspirant Władysław Dobrowolski.

Pamięć tych bohaterskich funkcjonariuszy uczciliśmy imiennymi inskrypcjami umieszczonymi w Izbie Tradycji i Pamięci Zakładu Karnego we Wronkach.

13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej wiązankę kwiatów w hołdzie wszystkim zamordowanym złożył Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach kpt. Mariusz Przybył.

 

Tekst: ppłk  Zbigniew Konopacki / mjr Danuta Zielińska
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska