Komunikat personalny

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Mariusza Przybyła na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

 

Decyzja została podjęta na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza. Kpt. Mariusz Przybył pełnił dotychczas funkcję Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

 

W piątek, 19 marca 2021 r. w Zakładzie Karnym we Wronkach Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, płk. Robert Jóźwiak przedstawił kadrze kierowniczej jednostki kpt. Mariusza Przybyła. Rozpoczynający pełnienie obowiązków Dyrektor w skierowanych do załogi wronieckiego Zakładu Karnego słowach podkreślił, że docenia profesjonalizm i kompetencje pełniących tutaj służbę funkcjonariuszy i wysoki poziom zarządzania jednostką. Zadeklarował chęć kontynuacji dotychczasowych kierunków rozwoju Zakładu, wskazując jednocześnie na potrzebę otwartości, chęci do współpracy i zaangażowania.

 

Kpt. Mariusz Przybył wstąpił do Służby Więziennej w dniu 8 maja 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Areszcie Śledczym w Poznaniu na stanowisku strażnika działu ochrony. W czerwcu 2007 r. rozpoczął pełnienie obowiązków technika w dziale kwatermistrzowskim poznańskiego Aresztu. W dziale tym obejmował kolejno stanowiska: młodszego inspektora (2009 r.), inspektora (2010 r.) oraz starszego inspektora (2012 r.). Od sierpnia 2013 r. był zastępcą kierownika a od marca 2014 r. – kierownikiem działu kwatermistrzowskiego w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Z dniem 1 marca 2019 r. kpt. Mariusz Przybył objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

 

Minister Sprawiedliwości odznaczył kpt. Mariusz Przybyła Brązową Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Kpt. Mariusz Przybył w 2009  roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej  na kierunku elektrotechnika i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania dla kadry kierowniczej SW w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto:  szer. Jolanta Żółkiewska