Kobiety w Zakładzie Karnym we Wronkach – codzienną służbą, codzienną pracą dbają o bezpieczeństwo ojczyzny i naszych obywateli.

Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych przepisów więziennych wskazywał, że personel więzienny ówczesnych jednostek penitencjarnych stanowiły m. in. dozorczynie. Służba Więzienna stała się więc pierwszą formacją mundurową w naszym kraju, która oficjalnie przyjęła kobiety do  swoich szeregów.

Współczesna Służba Więzienna posiada jeden z wyższych wskaźników zatrudnienia kobiet wśród służb mundurowych w Polsce. W Zakładzie Karnym we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach służbę pełni i pracuje na stanowiskach cywilnych 135 kobiet, co stanowi jedną czwartą załogi jednostki. Wiele z nich posiada stopnie oficerskie. Kobiety są obecne we wszystkich działach i niemal na wszystkich stanowiskach. Są wśród nich pielęgniarki, lekarki, księgowe, funkcjonariuszki działu ochrony i służb kwatermistrzowskich, kadrowe, wychowawczynie, terapeutki, psycholożki, funkcjonariuszki w działach systemu dozoru elektronicznego, ewidencji, organizacyjno-prawnym a także pracownice Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet,  Zastępca Dyrektora ZK we Wronkach, płk Krzysztof Kaczmarek podziękował zatrudnionym w jednostce kobietom za ofiarność i zaangażowanie, jakie wkładają one w realizację zadań służbowych, podkreślając jednocześnie ich profesjonalizm, empatię wobec drugiego człowieka, cierpliwość, dokładność, a także umiejętność podejmowania trudnych ale trafnych decyzji. Życzył również, aby praca i służba dawały powody do satysfakcji zawodowej, pozwalając jednocześnie na zadowolenie z życia osobistego i rodzinnego.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Zdjęcia: szer. Jolanta Żółkiewska/ZK