Burmistrz miasta i gminy Krzyż Wielkopolski Rafał Sroka zachęca do podjęcie nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim w przyszłym roku szkolnym.

Burmistrz zapewnia o otwarciu naboru oraz jest przekonany, że co najmniej jeden oddział klasy pierwszej podejmie naukę w krzyskim liceum w roku szkolnym 2021 /2022.

W kontekście deklaracji Pana Burmistrza zastanawiająca jest ubiegłoroczna decyzja o nieotwieraniu klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w obecnym roku szkolnym.

Przypominamy że według słów Pana Rafała Sroki, które padły na komisji oświaty w dniu 14 sierpnia 2020 roku wymagane było 20 uczniów aby uruchomić 1 klasę Liceum Ogólnokształcącego.

Nie wzięto wtedy niestety pod uwagę faktu, iż corocznie część licealistów trafiało do krzyskiego liceum już po rozpoczęciu roku szkolnego zwiększając liczebność klas.

Nie wsłuchano się również w głos rodziców, którzy pragnęli aby ich dzieci miały możliwość  kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wielkopolskim.

Jak relacjonuje Paulina Siewruk – Grygorcewicz jeden z rodziców obecny podczas spotkania z burmistrzem, w sprawie uruchomienia pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w naborze 2020/21 dało się wyraźnie odnieść wrażenie, że w grę wchodzą suche kalkulacje: „znaczenie miały liczby, nie dobro dzieci”.

Jak jednak widać coś uległo pozytywnej zmianie. Mamy  więc nadzieję bliską pewności, że w roku szkolnym 2021/22 pierwsza klasa naszego rodzimego liceum zostanie uruchomiona.

– Redakcja