Boże Narodzenie to dla wielu Polaków najważniejsze święto w roku. W zakładzie karnym świąteczny czas wygląda jednak inaczej, niż poza murami więzienia – to nie rodzinne przygotowania, pełne tradycji i zwyczajów, a szereg inicjatyw świątecznych, organizowanych dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Zaangażowanie skazanych w aktywność artystyczną pozwala nie tylko na bardziej konstruktywne wykorzystanie czasu, ale jest również bodźcem pozytywnych zmian w życiu po zwolnieniu z zakładu karnego.

Sztuka zza krat – edycja świąteczna” to program skierowany do skazanych o zainteresowaniach plastycznych. Podczas tych zajęć uczestnicy wykonują różnego rodzaju ozdoby, które zawisną na choinkach w naszej jednostce. Bardzo ciekawe i innowacyjne ozdoby świąteczne opuszczają również warsztaty terapii zajęciowej – każdego grudniowego dnia osadzeni szlifują, wycinają i zdobią kartki świąteczne, mikołaje, renifery i bombki. W ramach działalności kulturalno-oświatowej organizowane są też konkursy dla skazanych. Obecnie dobiegł końca konkurs plastyczny pt. „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok”, w którym brało udział kilkunastu osadzonych.

Życzenia zza krat” to program resocjalizacji z zakresu integracji rodzin. Pobyt w więzieniu powoduje, że wypełnianie przez skazanych ról rodzicielskich staje się mocno ograniczone. Dlatego ważne jest podejmowanie inicjatyw mających na celu rozbudzenie odpowiedzialności za wypełnianie roli ojca oraz wzmacnianie więzi z dziećmi i rodzinami. Istotą programu jest wysłanie życzeń świątecznych do swoich najbliższych – w formie listu z dołączoną płytą CD, zawierającą nagrane życzenia.

W świątecznym nastroju przebiegają też próby muzycznego koła zainteresowań, w ramach którego funkcjonuje zespół muzyczny „Poziom Zero”. Muzykami w zespole są osoby odbywające karę pozbawienia wolności we wronieckiej jednostce. Aktualnie czteroosobowy skład z zaangażowaniem szlifuje swoje umiejętności podczas organizowanych warsztatów, kolędując tradycyjnie, ale też wprowadzając własne muzyczne pomysły na wykonanie piosenek świątecznych i kolęd.

Tekst: szer. Anna Białek/mjr Danuta Zielińska
Zdjęcia: szer. Jolanta Żółkiewska