W niedługim czasie czekają nas prawdopodobnie kolejne podwyżki za odbiór odpadów. Mówi się o kwocie 32-36 zł, którą mieliby płacić mieszkańcy Krzyża Wielkopolskiego.

Początek 2020 r. naznaczony był podwyżką opłat za odbiór śmieci ze stawki 10 zł na 30 zł. Mimo ogromnej podwyżki Związek Międzygminny PRGOK zanotował stratę ok. 2 mln zł.

W zeszłym tygodniu Zgromadzenie PRGOK – nasza gmina reprezentowana jest przez Burmistrza Rafała Srokę – podjęła decyzję o pokryciu straty przez członków Związku. Podjęto decyzję, że nasza gmina powinna dopłacić 91 000 zł.

Decyzja o tym czy faktycznie przeznaczymy kwotę 91 000 zł do budżetu PRGOK należy do Radnych Miejskich. Sprawa będzie poddana pod głosowanie na jutrzejszej Sesji Rady Miejskiej.

Jeśli chodzi o wsparcie PRGOK z budżetu krzyskiego samorządu to jednak nie wszystko. Na jutrzejszej sesji radni będą podejmować również decyzję o tym czy Gmina Krzyż Wielkopolski udzieli PRGOK pożyczki o wartości 120 056,75 zł.

Przedstawiciele Związku wskazują, że konieczność udzielenia pożyczki jest wynikiem opuszczenia PRGOK przez gminy Wyrzysk i Okonek. W skutek wyjścia tych gmin Związek PRGOK musi zwrócić 2 340 287,33 zł do kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zbudowane PSZOKi.

 

– Daniel Kufel