Czy wzrośnie podatek od gruntów rolnych?

W ostatnich latach podatek od gruntów rolnych był przez Radę Miasta w Krzyżu Wielkopolskim zawsze obniżany. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie zupełnie inaczej. Burmistrz Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski podczas Sesji Rady Miejskiej dnia 30.10.2019 roku zapowiedział, że takiej uchwały nie złoży.

Lata ubiegłe a dziś

Przez ostatnie lata Rada Miejska stawkę tego podatku obniżała, tak było w roku 2017 gdzie ze względu na trudny rok dla rolnictwa radny Marek Drogomirecki był jednym z tych, którzy wnioskowali za utrzymaniem zmniejszonych stawek*. Uchwała oczywiście przeszła a rok później w 2018 roku nowo wybrana Rada Miejska podjęła podobną uchwałę. Po przedstawieniu przez zastępcę skarbnika projektu uchwały obniżenia stawek podatku rolnego została ponownie podjęta – jednogłośnie*. Zastanawia zatem fakt, że w tym roku radni  po za nielicznymi wyjątkami nie pochylili się nad sprawą.

Oznacza to, że przez brak podjęcia uchwały obniżającej, pozostanie stawa aktualnego cennika GUS. Oznacza to, że w styczniu 2020 kwota podatku pójdzie w górę i wyrównana zostanie do aktualnego cennika GUS. To procentowo bardzo duży wzrost, gdyż według niektórych obliczeń to może być skok aż o 56,6%.

To wzrośnie o 7,5 czy o 56%

Warto wiedzieć, że każdego roku GUS podnosi stawkę obliczeniową od podatku rolnego jednak są to stosunkowo niewielkie podwyżki i wahają się w zależności od średniej wartości skupu kwintala żyta. W aktualnej sytuacji  była to kwota 54,36zł. W tym roku została ona podniesiona do kwoty 58,46 co daje około 7,5% wzrost.
Problem następuje gdy ta cena wzrośnie od aktualnej stawki dla Gminy Krzyż Wielkopolski, która obecnie wynosi 37,32zł na kwotę 58,46zł, ponieważ to wzrost na około 56,6%.

Milczenie owiec

Zastanawia milczenie Radnych zwłaszcza tych, którzy zostali wybrani z terenów wiejskich mowa tutaj o panu Jarosławie Libera i Marianie Komarnickim, bo wydaje się, że temat uznali za całkowicie nieistotny. Tym bardziej, że aktualny rok dla naszych rolników nie był łatwy. Należy też doliczyć, fakt, że Krzyż Wielkopolski nie jest otoczony gruntami najlepszej jakości, co oznacza, że są to ziemie niższych kategorii. Tym bardziej wydaje się za konieczne wzięcie naszych mieszkańców w obronę, w końcu wydelegowani z obszarów wiejskich reprezentują naszą Gminną wieś.

Ale to niewielki wzrost!

Należy też wspomnieć o głosach, które mówią, że w gruncie rzeczy będzie to niewielki wzrost. W naszym regionie znajdują się może dwa gospodarstwa, które są naprawdę duże i teoretycznie, to ich właściciele zapłacą najwięcej. Mniejsi rolnicy, owszem odczują wzrost cen, jednak  według głosów związanych z Urzędem Miejskim, nie powinny to być astronomiczne kwoty. Nie można też oprzeć się wrażeniu, że jest to próba szukania dodatkowych środków w topniejącym budżecie Gminy.

Taki już nasz los?

Wiadomym jest, że każdy nowy rok wiąże się z podwyżkami. Wiele z nich jest konieczne, a coroczny wzrost opłat, jest praktycznie tak stary jak sięga pamięć każdego z nas. Jednak jest duża różnica między gwałtownymi podwyżkami a wprowadzaniem ich w zrównoważony sposób. Przykładowo zamiast obniżać podatek na kwotę 37,32zł można by dokonać obniżki na rok 2020 do sumy 45zł za rok 2021 do 49zł i tak, aż do wyrównania  z aktualnymi stawkami GUS. Rolnicy mieli by czas na przygotowanie się do takiej sytuacji. Wydaje się jednak, że skok o 56% ma swoje podłoże w innym miejscu, wystarczy spojrzeć choćby na deficyt w budżecie Gminy na rok 2020. 

– Wojciech Wysopal

________________________

* Protokół XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26.10.2017 r. s.17

* Protokół nr II/2018 Sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29.11.2018 r. s. 2