Nowy wóz strażacki dla OSP Kuźnica Żelichowska

19 września 2019 roku był niewątpliwie udanym dniem dla strażaków z OSP Kuźnica Żelichowska. Tego dnia została podpisana promesa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie jest możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wkładowi własnemu gminy Krzyż Wielkopolski.

Promesę wręczyła Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP, która jest członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W związku z tegorocznym wycofaniem jednego z wozów jeżdżących w Gminie Krzyż Wielkopolski Pani Poseł cieszy się, że budżet Państwa będzie partycypował w zakupie wozu strażackiego zapewniającego bezpieczeństwo Gminy i okolic. W Jej pracy poselskiej w szczególnym zainteresowaniu są Ochotnicze Straże Pożarne stanowiące niezbędny element sprawnego funkcjonowania systemu przeciwpożarowego w Polsce.

W uroczystości uczestniczyli posłowie na sejm Marta Kubiak i Grzegorz Piechowiak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Czarnecki etatowy członek Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, bryg. Maciej Kubacji Komendant PSP Czarnków, st. kpt. Patryk Zieliński p.o. zastępcy Komendanta PSP Czarnków, Rafał Sroka Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego i inni.

__________
Zdjęcia zaczerpnięte
http://straz.czarnkow.psp.wlkp.pl/