Według relacji Horst’a Grams urodzonego w 1930 roku w Kreuz, ostatni pociąg z jeszcze należącego do III Rzeszy miasta, odjechał dnia 27 stycznia 1945 roku.

W dzień odjazdu zniszczona, przez ostrzał, została cześć środkowa dworca. Horst ewakuował się dzień wcześniej, odjeżdżając w stronę Pomorza. Jak mówi, było już wtedy słychać nadciągające wojska radzieckie i strzały od strony Drawska. Kilka tygodni po przejściu frontu część Niemców wróciła do zajętego przez Polskich cywilów Krzyża. Mieli nadzieję, że wkrótce miasteczko ponownie znajdzie się w rękach Niemieckich. Tak się jednak nie stało. Krzyż do dnia dzisiejszego jest Polski i jako mieszkańcy nie wyobrażamy sobie innego scenariusza.

* Informacje zaczerpnięte z książki „Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich mieszkańców miasta w XX wieku, Warszawa 2009, s. 10 – 12.
Zdjęcie tamże, s.17.